CZYM JEST DYNAMIKA FLOW
Zwiększ efektywność i radość z życia

Dynamika Flow to cały system rozwoju biznesu, który pozwala budować strategię zrównoważonego wzrostu, realizowaną przez ludzi, którzy działają we FLOW.
Rozwój zgodny z Dynamiką Flow opiera się na poczuciu szczęścia każdego pojedynczego człowieka.

FLOW to stan uznawany przez psychologów za jeden z najlepszych stanów świadomości, w jakich człowiek może funkcjonować w kontekście samopoczucia oraz produktywności.

Powstały niedawno nurt psychologii pozytywnej kieruje uwagę na mocne strony człowieka, aby człowiek robił to, co lubi i co umie robić bez wysiłku. Każdy człowiek ma coś takiego, ale czasami może to być dla niego tak proste i oczywiste, czy wręcz trywialne, że nie dostrzega w tym wielkiej wartości. Zamiast tego porównuje się do innych, ocenia siebie względem innych. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo utraty poczucia własnej wartości. A wartość tkwi w byciu sobą i szacunku do samego siebie oraz umiejętności dzielenia się własną wartością z innymi.

Dziś często ludzie żyją w pośpiechu, poświęcają czas na pracę i bierny odpoczynek, aby osiągnąć sukces, a jak już go osiągną, to nie umieją się nim w pełni cieszyć. W nadmiarze dóbr materialnych człowiek żyje w „nędzy duchowej” (prof. Seligman 2005).

Dynamika Flow pozwala ten stan rzeczy skutecznie zmienić w ciągu bardzo krótkiego czasu. Pracujemy bowiem z tym, co jest źródłem flow dla każdego człowieka.

Ponad 10 lat badań naukowych dotyczących flow przeprowadził węgierski psycholog Mihaly Csikszentmihalyi na Uniwersytecie w Chicago. Według badań naukowych prowadzonych przez Mihaly Csikszentmihalyi, flow jest uznawane za źródło szczęścia człowieka.Nie dobra materialne, pieniądze, inne osoby, uwarunkowania zewnętrzne tylko właśnie aktywności, które dają człowiekowi poczucie sensu i są dla niego źródłem flow. Flow to właśnie źródło szczęścia.

Flow to stan, w którym człowiek może maksymalnie wykorzystywać swój potencjał, realizować aktywności i zadania z dużą lekkością i przyjemnością, motywacją, prawdziwym zaangażowaniem. Taka postawa powoduje wzrost skupienia na wykonywanej aktywności oraz duży wzrost produktywności. Ten mechanizm w efekcie może przynieść korzyści ekonomiczne w postaci zwiększenia przepływów finansowych.

I o to właśnie chodzi w Dynamice Flow, aby zamieniać własny flow na pieniądze. Czyli zarabiać będąc we flow.

Można by tutaj się pokusić o stwierdzenie, że: Pieniądze szczęścia nie dają tylko ich zarabianie. (Justyna Liber)

Pieniądze jako cel to rezultat drogi, którą człowiek idzie przez życie. Zatem chodzi o drogę. O każdą codzienną chwilę, która może być dla człowieka źródłem flow.

Dynamika Flow ma kilka poziomów:

  • INDYWIDUALNY, czyli Flow Osobisty, czyli kiedy pojedynczy człowiek doświadcza Flow
  • ZESPOŁOWY, czyli Flow Zespołowy wtedy, gdy wszyscy członkowie zespołu będą działali we flow,
  • FIRMOWY, czyli Flow Biznesowy, kiedy wszystkie zespoły działają we flow, cały biznes działa we flow
  • RYNKOWY, czyli Flow Rynkowy, kiedy synchronizujemy działania z flow rynku.

Te kolejne poziomy, otwierają się w pełni właśnie w tej kolejności. Wraz z kolejnym poziomem Flow wzrasta intensywność flow, wzrasta również poziom świadomości człowieka, jego zaufanie do siebie oraz innych osób. Świat i jego prawa zaczynają nabierać struktury. 

Nie każdy człowiek musi przejść wszystkie poziomy. Cudownie by było, gdyby każdy doświadczał swojego Osobistego Flow. Wówczas świat byłby pełen szczęśliwych ludzi, żyjących we własnym dobrostanie.

I do tego zachęca Dynamika Flow, aby zacząć od siebie: zdobyć maksymalną wiedzę na swój temat, umiejętnie ja wdrożyć w życie, a następnie mieć osobiste doświadczenie ze stosowania tej wiedzy. Wówczas dużo prościej będzie się nią dzielić z innymi ludźmi i inspirować ich, aby również podążali swoją własną drogą.

Silnikiem Dynamiki Flow jest Spektrum Dynamiki oraz Dynamika Talentów, a także Dynamika Bogactwa. Narzędzia te tworzone są oraz ciągle rozwijane od 2002 r. przez Rogera Hamiltona w Enterpreneurs Institute na Bali. Obecnie na świecie korzysta ponad 500000 przedsiębiorców z praktycznych dobrodziejstw rozwiązań stworzonych przez Rogera Hamiltona. Roger Hamilton zrobił rebranding starożytnej wiedzy chińskiej mającej 5000 lat, jaką jest I-CHING, Księga Przemian i na jej bazie stworzył właśnie Dynamikę. Ta wiedza odnosi się do tego, jak człowiek osiągał sukces, jak budowano państwa, cywilizacje. Zawsze jednak sednem jest człowiek. I to od tej podróży poznawania samego siebie dobrze zacząć.

Dodatkowo w Dynamice Flow uwzględnione są badania naukowe prowadzone przez Mihaly Csikszentmihalyi opisane w książce „Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia”. Również nurt Psychologii Pozytywnej zapoczątkowany przez prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania w roku 2005, gdzie dla psychologii pozytywnej źródłem są: Arystoteles, który pisał dużo o szczęściu czy Abraham Maslow, Carl Rogers – przedstawiciele tzw. psychologii humanistycznej. Dynamika Flow czerpie również z badań naukowych prowadzonych przez międzynarodowy zespół naukowców Flow Genom Project, gdzie dodatkowo Steven Kotler definiuje etapy flow, gdzie na każdym etapie dzieje się z człowiekiem coś innego na poziomie biologicznym oraz zmienia się neurochemia mózgu. Rezultaty opisane są m.in. w „The Rise of Superman: Decoding the Science of Ultimate Human Performance”.

Na Dynamikę Flow składają się również ponad 19-letnie doświadczenia biznesowe Justyny Liber oraz około 1000 osób sprofilowanych wg. Dynamiki Talentów i kilkadziesiąt wdrożeń Dynamiki w zespołach biznesowych. Gdzie najcenniejsze wnioski praktyczne wzbogacają praktyczne zastosowanie Dynamiki Flow nie tylko na poziomie indywidualnym, ale również całych zespołów.

LIBERSO BUSINESS

Jeżeli prowadzisz biznes i zarządzasz organizacją, to wykorzystanie Dynamiki Flow w zespole gwarantuje Ci najszybsze efekty oraz efektywność. Wejdź na wyższy poziom komunikacji oraz wzajemnego zrozumienia członków Twojego teamu.

Oni już stosują Dynamikę Flow

Przeczytaj opinie osób, które wdrożyły w swoim życiu lub biznesie Dynamikę Flow.

Ewa Andrzejuk
Czuję jakbym przeszła własną metamorfozę, jakbym wyszła z jakiegoś kokonu biznesowego. To co się dowiedziałam stało się moja siłą.
Magda Korcz i Anna Pięta
Wiemy co usprawnić, z czym się pożegnać, zrozumieć kryzysy które przechodziłyśmy, kogo potrzebujemy do współpracy. System można wprowadzić na każdym poziomie działania firmy, zarówno do produktu jak i do zespołu, tak aby rozwijać biznes z głową, z planem, bez chaosu, stabilnie i ciągle w górę. Genialne jest to, że to jest tak bardzo powtarzalne, że są cykle i zawsze jest jakieś rozwiązanie.
Małgorzata Sobiczewska
Dzięki współpracy z Justyną odkryłam własną tożsamość biznesową, kim jestem i w czym jestem dobra a w czym nie i że nie trzeba być multi! Uporządkuję rzeczy, które chciałam ale nie umiałam uporządkować a teraz już wiem jak to zrobić, więc już nie mogę się doczekać wdrożenia.
TOP